Suna-ne Suna

Scrie pe WhatsApp

Cere oferta Contact pe mail

Inapoi Sus Sus

Shellulei industrial, ulei hidraulic, lubrifianti industriali

Categorie:    
Subcategorie:
Ulei hidraulic SHELL TELLUS OIL S 100
Ulei hidraulic SHELL TELLUS OIL S 100 - Ulei hidraulic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei hidraulic SHELL TELLUS OIL T 15
Ulei hidraulic SHELL TELLUS OIL T 15 - Ulei hidraulic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei hidraulic SHELL TELLUS OIL T 32
Ulei hidraulic SHELL TELLUS OIL T 32 - Ulei hidraulic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei hidraulic SHELL TELLUS OIL T 46
Ulei hidraulic SHELL TELLUS OIL T 46 - Ulei hidraulic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei hidraulic SHELL TELLUS OIL T 68
Ulei hidraulic SHELL TELLUS OIL T 68 - Ulei hidraulic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 M 22
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 M 22 - Ulei hidraulic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 M 32
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 M 32 - Ulei hidraulic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 M 46
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 M 46 - Ulei hidraulic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 M 68
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 M 68 - Ulei hidraulic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 M 100
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 M 100 - Ulei hidraulic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 MA 32
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 MA 32 - Ulei hidraulic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 MA 46
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 MA 46 - Ulei hidraulic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 V 15
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 V 15 - Ulei hidraulic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 V 32
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 V 32 - Ulei hidraulic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 V 46
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 V 46 - Ulei hidraulic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 V 68
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 V 68 - Ulei hidraulic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 V 100
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 V 100 - Ulei hidraulic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 VA 46
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 VA 46 - Ulei hidraulic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S3 M 32
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S3 M 32 - Ulei hidraulic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S3 M 46
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S3 M 46 - Ulei hidraulic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S3 M 68
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S3 M 68 - Ulei hidraulic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S3 V 46
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S3 V 46 - Ulei hidraulic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S4 ME 32
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S4 ME 32 - Ulei hidraulic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S4 ME 46
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S4 ME 46 - Ulei hidraulic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S4 ME 68
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S4 ME 68 - Ulei hidraulic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S4 VX 32
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S4 VX 32 - Ulei hidraulic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 VX 46
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 VX 46 - Ulei hidraulic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 MX46
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 MX46 - Ulei hidraulic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 MX 22
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 MX 22 - Ulei hidraulic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 MX 32
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 MX 32 - Ulei hidraulic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 MX 68
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 MX 68 - Ulei hidraulic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 MX 100
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 MX 100 - Ulei hidraulic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 VX 15
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 VX 15 - Ulei hidraulic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 VX 68
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 VX 68 - Ulei hidraulic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 VX 32
Ulei hidraulic SHELL TELLUS S2 VX 32 - Ulei hidraulic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei angrenaje SHELL OMALA F 220
Ulei angrenaje SHELL OMALA F 220 - Ulei pentru angrenaje industriale - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei angrenaje SHELL OMALA F 320
Ulei angrenaje SHELL OMALA F 320 - Ulei pentru angrenaje industriale - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei angrenaje SHELL OMALA F 460
Ulei angrenaje SHELL OMALA F 460 - Ulei pentru angrenaje industriale - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei angrenaje SHELL OMALA S1 W 460
Ulei angrenaje SHELL OMALA S1 W 460 - Ulei pentru angrenaje industriale - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei angrenaje SHELL OMALA S2 G 68
Ulei angrenaje SHELL OMALA S2 G 68 - Ulei pentru angrenaje industriale - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei angrenaje SHELL OMALA S2 G 100
Ulei angrenaje SHELL OMALA S2 G 100 - Ulei pentru angrenaje industriale - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei angrenaje SHELL OMALA S2 G 150
Ulei angrenaje SHELL OMALA S2 G 150 - Ulei pentru angrenaje industriale - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei angrenaje SHELL OMALA S2 G 220
Ulei angrenaje SHELL OMALA S2 G 220 - Ulei pentru angrenaje industriale - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei angrenaje SHELL OMALA S2 G 320
Ulei angrenaje SHELL OMALA S2 G 320 - Ulei pentru angrenaje industriale - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei angrenaje SHELL OMALA S2 G 460
Ulei angrenaje SHELL OMALA S2 G 460 - Ulei pentru angrenaje industriale - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei angrenaje SHELL OMALA S2 G 680
Ulei angrenaje SHELL OMALA S2 G 680 - Ulei pentru angrenaje industriale - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei angrenaje SHELL OMALA S4 GX 150
Ulei angrenaje SHELL OMALA S4 GX 150 - Ulei pentru angrenaje industriale - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei angrenaje SHELL OMALA S4 GX 220
Ulei angrenaje SHELL OMALA S4 GX 220 - Ulei pentru angrenaje industriale - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei angrenaje SHELL OMALA S4 GX 320
Ulei angrenaje SHELL OMALA S4 GX 320 - Ulei pentru angrenaje industriale - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei angrenaje SHELL OMALA S4 GX 460
Ulei angrenaje SHELL OMALA S4 GX 460 - Ulei pentru angrenaje industriale - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei angrenaje SHELL OMALA S4 WE 150
Ulei angrenaje SHELL OMALA S4 WE 150 - Ulei pentru angrenaje industriale - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei angrenaje SHELL OMALA S4 WE 220
Ulei angrenaje SHELL OMALA S4 WE 220 - Ulei pentru angrenaje industriale - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei angrenaje SHELL OMALA S4 WE 320
Ulei angrenaje SHELL OMALA S4 WE 320 - Ulei pentru angrenaje industriale - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei angrenaje SHELL OMALA S4 WE 460
Ulei angrenaje SHELL OMALA S4 WE 460 - Ulei pentru angrenaje industriale - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei angrenaje SHELL OMALA S4 WE 680
Ulei angrenaje SHELL OMALA S4 WE 680 - Ulei pentru angrenaje industriale - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei angrenaje Shell OMALA S4 GXV 220
Ulei angrenaje Shell OMALA S4 GXV 220 - Ulei pentru angrenaje industriale - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei angrenaje Shell OMALA S4 GXV 320
Ulei angrenaje Shell OMALA S4 GXV 320 - Ulei pentru angrenaje industriale - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei angrenaje Shell OMALA S4 GXV 460
Ulei angrenaje Shell OMALA S4 GXV 460 - Ulei pentru angrenaje industriale - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei angrenaje SHELL OMALA S2 GX 100
Ulei angrenaje SHELL OMALA S2 GX 100 - Ulei pentru angrenaje industriale - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei angrenaje Shell OMALA S2 GX 150
Ulei angrenaje Shell OMALA S2 GX 150 - Ulei pentru angrenaje industriale - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei angrenaje Shell OMALA S2 GX 220
Ulei angrenaje Shell OMALA S2 GX 220 - Ulei pentru angrenaje industriale - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei angrenaje Shell OMALA S2 GX 320
Ulei angrenaje Shell OMALA S2 GX 320 - Ulei pentru angrenaje industriale - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei angrenaje Shell OMALA S2 GX 460
Ulei angrenaje Shell OMALA S2 GX 460 - Ulei pentru angrenaje industriale - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei angrenaje Shell OMALA S2 GX 680
Ulei angrenaje Shell OMALA S2 GX 680 - Ulei pentru angrenaje industriale - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei angrenaje SHELL OMALA S2 GX 68
Ulei angrenaje SHELL OMALA S2 GX 68 - Ulei pentru angrenaje industriale - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei angrenaje Shell OMALA S4 GXV 150
Ulei angrenaje Shell OMALA S4 GXV 150 - Ulei pentru angrenaje industriale - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
 
Ulei HELL HEAT TRANSFER OIL S2
Ulei HELL HEAT TRANSFER OIL S2 - Ulei pentru transfer termic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei SHELL THERMIA OIL B
Ulei SHELL THERMIA OIL B - Ulei pentru transfer termic - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei compresor SHELL CORENA OIL AP 100
Ulei compresor SHELL CORENA OIL AP 100 - Ulei pentru compresoare de aer si pompe vacuum - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei compresor SHELL CORENA OIL AS 46
Ulei compresor SHELL CORENA OIL AS 46 - Ulei pentru compresoare de aer si pompe vacuum - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei compresor SHELL CORENA OIL P 68
Ulei compresor SHELL CORENA OIL P 68 - Ulei pentru compresoare de aer si pompe vacuum - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei compresor SHELL CORENA OIL P 100
Ulei compresor SHELL CORENA OIL P 100 - Ulei pentru compresoare de aer si pompe vacuum - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei compresor SHELL CORENA OIL P 150
Ulei compresor SHELL CORENA OIL P 150 - Ulei pentru compresoare de aer si pompe vacuum - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei compresor SHELL CORENA S2 P 68
Ulei compresor SHELL CORENA S2 P 68 - Ulei pentru compresoare de aer si pompe vacuum - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei compresor SHELL CORENA S2 P 100
Ulei compresor SHELL CORENA S2 P 100 - Ulei pentru compresoare de aer si pompe vacuum - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei compresor SHELL CORENA S2 P 150
Ulei compresor SHELL CORENA S2 P 150 - Ulei pentru compresoare de aer si pompe vacuum - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei compresor SHELL CORENA S2 R 46
Ulei compresor SHELL CORENA S2 R 46 - Ulei pentru compresoare de aer si pompe vacuum - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei compresor SHELL CORENA S2 R 68
Ulei compresor SHELL CORENA S2 R 68 - Ulei pentru compresoare de aer si pompe vacuum - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei compresor SHELL CORENA S3 R 46
Ulei compresor SHELL CORENA S3 R 46 - Ulei pentru compresoare de aer si pompe vacuum - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei compresor SHELL CORENA S4 P 68
Ulei compresor SHELL CORENA S4 P 68 - Ulei pentru compresoare de aer si pompe vacuum - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei compresor SHELL CORENA S4 P 100
Ulei compresor SHELL CORENA S4 P 100 - Ulei pentru compresoare de aer si pompe vacuum - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei compresor SHELL CORENA S4 R 46
Ulei compresor SHELL CORENA S4 R 46 - Ulei pentru compresoare de aer si pompe vacuum - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei compresor SHELL CORENA S4 R 68
Ulei compresor SHELL CORENA S4 R 68 - Ulei pentru compresoare de aer si pompe vacuum - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei pompe vaccum SHELL VACUUM PUMP OIL S2 R 100
Ulei pompe vaccum SHELL VACUUM PUMP OIL S2 R 100 - Ulei pentru compresoare de aer si pompe vacuum - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei compresor Shell Corena S3 R 68
Ulei compresor Shell Corena S3 R 68 - Ulei pentru compresoare de aer si pompe vacuum - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei transformator SHELL DIALA S2 ZU-I DRIED GT
Ulei transformator SHELL DIALA S2 ZU-I DRIED GT - Ulei transformator - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei transformator SHELL DIALA S2 ZU-I DRIED NON GT
Ulei transformator SHELL DIALA S2 ZU-I DRIED NON GT - Ulei transformator - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei transformator SHELL DIALA S2 ZU-I GT
Ulei transformator SHELL DIALA S2 ZU-I GT - Ulei transformator - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei transformator SHELL DIALA S2 ZU-I NON GT
Ulei transformator SHELL DIALA S2 ZU-I NON GT - Ulei transformator - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei transformator SHELL DIALA S3 ZX-I DRIED
Ulei transformator SHELL DIALA S3 ZX-I DRIED - Ulei transformator - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei transformator SHELL DIALA S3 ZX-I
Ulei transformator SHELL DIALA S3 ZX-I - Ulei transformator - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei transformator SHELL DIALA S3 ZX-IG DRIED
Ulei transformator SHELL DIALA S3 ZX-IG DRIED - Ulei transformator - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei transformator SHELL DIALA S4 ZX-I
Ulei transformator SHELL DIALA S4 ZX-I - Ulei transformator - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei ghidaje SHELL TONNA S2 M 68
Ulei ghidaje SHELL TONNA S2 M 68 - Ulei pentru ghidaje - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei ghidaje SHELL TONNA S2 M 220
Ulei ghidaje SHELL TONNA S2 M 220 - Ulei pentru ghidaje - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei ghidaje SHELL TONNA S3 M 32
Ulei ghidaje SHELL TONNA S3 M 32 - Ulei pentru ghidaje - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei ghidaje SHELL TONNA S3 M 68
Ulei ghidaje SHELL TONNA S3 M 68 - Ulei pentru ghidaje - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei ghidaje SHELL TONNA S3 M 220
Ulei ghidaje SHELL TONNA S3 M 220 - Ulei pentru ghidaje - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei SHELL MORLINA OIL 220
Ulei SHELL MORLINA OIL 220 - Ulei pentru rulmenti si uleiuri de circulatie - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei SHELL MORLINA S1 B 100
Ulei SHELL MORLINA S1 B 100 - Ulei pentru rulmenti si uleiuri de circulatie - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei SHELL MORLINA S1 B 150
Ulei SHELL MORLINA S1 B 150 - Ulei pentru rulmenti si uleiuri de circulatie - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei SHELL MORLINA S1 B 220
Ulei SHELL MORLINA S1 B 220 - Ulei pentru rulmenti si uleiuri de circulatie - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei SHELL MORLINA S1 B 460
Ulei SHELL MORLINA S1 B 460 - Ulei pentru rulmenti si uleiuri de circulatie - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei SHELL MORLINA S2 B 32
Ulei SHELL MORLINA S2 B 32 - Ulei pentru rulmenti si uleiuri de circulatie - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei SHELL MORLINA S2 B 46
Ulei SHELL MORLINA S2 B 46 - Ulei pentru rulmenti si uleiuri de circulatie - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei SHELL MORLINA S2 B 68
Ulei SHELL MORLINA S2 B 68 - Ulei pentru rulmenti si uleiuri de circulatie - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei SHELL MORLINA S2 B 100
Ulei SHELL MORLINA S2 B 100 - Ulei pentru rulmenti si uleiuri de circulatie - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei SHELL MORLINA S2 B 150
Ulei SHELL MORLINA S2 B 150 - Ulei pentru rulmenti si uleiuri de circulatie - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei SHELL MORLINA S2 B 220
Ulei SHELL MORLINA S2 B 220 - Ulei pentru rulmenti si uleiuri de circulatie - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei SHELL MORLINA S2 BL 5
Ulei SHELL MORLINA S2 BL 5 - Ulei pentru rulmenti si uleiuri de circulatie - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei SHELL MORLINA S2 BL 10
Ulei SHELL MORLINA S2 BL 10 - Ulei pentru rulmenti si uleiuri de circulatie - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei SHELL MORLINA S4 B 220
Ulei SHELL MORLINA S4 B 220 - Ulei pentru rulmenti si uleiuri de circulatie - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei SHELL MORLINA S4 B 320
Ulei SHELL MORLINA S4 B 320 - Ulei pentru rulmenti si uleiuri de circulatie - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei SHELL PAPER MACHINE OIL S2 M 220
Ulei SHELL PAPER MACHINE OIL S2 M 220 - Ulei pentru rulmenti si uleiuri de circulatie - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei SHELL VITREA OILS M 220
Ulei SHELL VITREA OILS M 220 - Ulei pentru rulmenti si uleiuri de circulatie - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei SHELL MYSELLA OIL LA 40
Ulei SHELL MYSELLA OIL LA 40 - Ulei pentru generatoare - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei SHELL MYSELLA OIL MA 40
Ulei SHELL MYSELLA OIL MA 40 - Ulei pentru generatoare - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei SHELL MYSELLA OIL XL 40
Ulei SHELL MYSELLA OIL XL 40 - Ulei pentru generatoare - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei SHELL MYSELLA S5 N40
Ulei SHELL MYSELLA S5 N40 - Ulei pentru generatoare - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei SHELL MYSELLA S6 N40
Ulei SHELL MYSELLA S6 N40 - Ulei pentru generatoare - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei SHELL TURBO OIL T 32
Ulei SHELL TURBO OIL T 32 - Ulei pentru turbine - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei SHELL TURBO OIL T 46
Ulei SHELL TURBO OIL T 46 - Ulei pentru turbine - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei SHELL TURBO OIL T 68
Ulei SHELL TURBO OIL T 68 - Ulei pentru turbine - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei SHELL AIR TOOL S2 A 32
Ulei SHELL AIR TOOL S2 A 32 - Ulei pentru scule pneumatice - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei SHELL AIR TOOL S2 A 100
Ulei SHELL AIR TOOL S2 A 100 - Ulei pentru scule pneumatice - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei frigorific SHELL CLAVUS OIL 46
Ulei frigorific SHELL CLAVUS OIL 46 - Ulei frigorific - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei frigorific SHELL CLAVUS OIL 68
Ulei frigorific SHELL CLAVUS OIL 68 - Ulei frigorific - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei frigorific SHELL CLAVUS OIL R 32
Ulei frigorific SHELL CLAVUS OIL R 32 - Ulei frigorific - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei frigorific SHELL REFRIGERATION OIL S2 FR-A 46
Ulei frigorific SHELL REFRIGERATION OIL S2 FR-A 46 - Ulei frigorific - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei frigorific SHELL REFRIGERATION OIL S2 FR-A 68
Ulei frigorific SHELL REFRIGERATION OIL S2 FR-A 68 - Ulei frigorific - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei frigorific SHELL REFRIGERATION OIL S4 FR-F 32
Ulei frigorific SHELL REFRIGERATION OIL S4 FR-F 32 - Ulei frigorific - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei frigorific SHELL REFRIGERATION OIL S4 FR-F 68
Ulei frigorific SHELL REFRIGERATION OIL S4 FR-F 68 - Ulei frigorific - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei frigorific SHELL REFRIGERATION OIL S4 FR-V 68
Ulei frigorific SHELL REFRIGERATION OIL S4 FR-V 68 - Ulei frigorific - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei alb SHELL ONDINA OIL 919
Ulei alb SHELL ONDINA OIL 919 - Ulei alb - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei alb SHELL ONDINA OIL 927
Ulei alb SHELL ONDINA OIL 927 - Ulei alb - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei alb SHELL ONDINA OIL 934
Ulei alb SHELL ONDINA OIL 934 - Ulei alb - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei alb SHELL ONDINA X 420
Ulei alb SHELL ONDINA X 420 - Ulei alb - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei alb Shell Ondina X 430
Ulei alb Shell Ondina X 430 - Ulei alb - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei alb Shell Ondina X 432
Ulei alb Shell Ondina X 432 - Ulei alb - Uleiuri si lubrifianti industriali Shell
Ulei SHELL RIMULA R2 EXTRA 15W-40
Ulei SHELL RIMULA R2 EXTRA 15W-40 - Ulei motor SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL RIMULA R2 EXTRA 20W-50
Ulei SHELL RIMULA R2 EXTRA 20W-50 - Ulei motor SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL RIMULA R3 X 15W-40
Ulei SHELL RIMULA R3 X 15W-40 - Ulei motor SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL RIMULA R3 X 20W-50
Ulei SHELL RIMULA R3 X 20W-50 - Ulei motor SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL RIMULA R3 10W
Ulei SHELL RIMULA R3 10W - Ulei motor SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL RIMULA R3 U 15W-40
Ulei SHELL RIMULA R3 U 15W-40 - Ulei motor SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL RIMULA R4 L 15W-40
Ulei SHELL RIMULA R4 L 15W-40 - Ulei motor SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL RIMULA R5 E 10W-40
Ulei SHELL RIMULA R5 E 10W-40 - Ulei motor SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL RIMULA R5 LM 10W-40
Ulei SHELL RIMULA R5 LM 10W-40 - Ulei motor SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL RIMULA R5 M 10W-40
Ulei SHELL RIMULA R5 M 10W-40 - Ulei motor SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL RIMULA R6 LM 10W-40
Ulei SHELL RIMULA R6 LM 10W-40 - Ulei motor SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL RIMULA R6 LME 5W-30
Ulei SHELL RIMULA R6 LME 5W-30 - Ulei motor SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL RIMULA R6 M 10W-40
Ulei SHELL RIMULA R6 M 10W-40 - Ulei motor SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL RIMULA R6 ME 5W-30
Ulei SHELL RIMULA R6 ME 5W-30 - Ulei motor SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL ROTELLA DD+ 40
Ulei SHELL ROTELLA DD+ 40 - Ulei motor SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL SPIRAX S3 T
Ulei SHELL SPIRAX S3 T - Ulei motor SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL SPIRAX S4 TX
Ulei SHELL SPIRAX S4 TX - Ulei motor SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL RIMULA R4 X 15W40
Ulei SHELL RIMULA R4 X 15W40 - Ulei motor SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei Shell Rimula Ultra 5W-30
Ulei Shell Rimula Ultra 5W-30 - Ulei motor SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei Shell Rimula R5 LE 10W30
Ulei Shell Rimula R5 LE 10W30 - Ulei motor SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei Shell Rimula R6 MS 10W40
Ulei Shell Rimula R6 MS 10W40 - Ulei motor SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHEL SPIRAX S5 ATE 75W-90
Ulei SHEL SPIRAX S5 ATE 75W-90 - Ulei transmisie SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL SPIRAX A 80W-90
Ulei SHELL SPIRAX A 80W-90 - Ulei transmisie SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL SPIRAX A 85W-140
Ulei SHELL SPIRAX A 85W-140 - Ulei transmisie SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL SPIRAX A 90 LS
Ulei SHELL SPIRAX A 90 LS - Ulei transmisie SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL SPIRAX AX 80W-90
Ulei SHELL SPIRAX AX 80W-90 - Ulei transmisie SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL SPIRAX AX 85W-140
Ulei SHELL SPIRAX AX 85W-140 - Ulei transmisie SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL SPIRAX GX 80W-90
Ulei SHELL SPIRAX GX 80W-90 - Ulei transmisie SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL SPIRAX MA 80W
Ulei SHELL SPIRAX MA 80W - Ulei transmisie SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL SPIRAX MB 90
Ulei SHELL SPIRAX MB 90 - Ulei transmisie SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL SPIRAX S1 ATF TASA
Ulei SHELL SPIRAX S1 ATF TASA - Ulei transmisie SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL SPIRAX S2 A 80W-90
Ulei SHELL SPIRAX S2 A 80W-90 - Ulei transmisie SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL SPIRAX S2 A 85W-140
Ulei SHELL SPIRAX S2 A 85W-140 - Ulei transmisie SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL SPIRAX S2 ALS 90
Ulei SHELL SPIRAX S2 ALS 90 - Ulei transmisie SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL SPIRAX S2 ATF AX
Ulei SHELL SPIRAX S2 ATF AX - Ulei transmisie SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL SPIRAX S2 G 80W-90
Ulei SHELL SPIRAX S2 G 80W-90 - Ulei transmisie SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL SPIRAX S3 AD 80W-90
Ulei SHELL SPIRAX S3 AD 80W-90 - Ulei transmisie SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL SPIRAX S3 AM 80W-90
Ulei SHELL SPIRAX S3 AM 80W-90 - Ulei transmisie SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL SPIRAX S3 AS 80W-140
Ulei SHELL SPIRAX S3 AS 80W-140 - Ulei transmisie SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL SPIRAX S3 AX 80W-90
Ulei SHELL SPIRAX S3 AX 80W-90 - Ulei transmisie SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL SPIRAX S3 AX 85W-140
Ulei SHELL SPIRAX S3 AX 85W-140 - Ulei transmisie SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL SPIRAX S3 G 80W
Ulei SHELL SPIRAX S3 G 80W - Ulei transmisie SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL SPIRAX S3 G 80W-90
Ulei SHELL SPIRAX S3 G 80W-90 - Ulei transmisie SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL SPIRAX S4 AT 75W-90
Ulei SHELL SPIRAX S4 AT 75W-90 - Ulei transmisie SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL SPIRAX S4 ATF HDX
Ulei SHELL SPIRAX S4 ATF HDX - Ulei transmisie SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL SPIRAX S4 CX 10W
Ulei SHELL SPIRAX S4 CX 10W - Ulei transmisie SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL SPIRAX S4 CX 30
Ulei SHELL SPIRAX S4 CX 30 - Ulei transmisie SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL SPIRAX S4 CX 50
Ulei SHELL SPIRAX S4 CX 50 - Ulei transmisie SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL SPIRAX S4 G 75W-90
Ulei SHELL SPIRAX S4 G 75W-90 - Ulei transmisie SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL SPIRAX S6 ATF VM
Ulei SHELL SPIRAX S6 ATF VM - Ulei transmisie SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL SPIRAX S6 ATF ZM
Ulei SHELL SPIRAX S6 ATF ZM - Ulei transmisie SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL SPIRAX S6 AXME 75W-90
Ulei SHELL SPIRAX S6 AXME 75W-90 - Ulei transmisie SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL SPIRAX S6 AXME 75W-140
Ulei SHELL SPIRAX S6 AXME 75W-140 - Ulei transmisie SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL SPIRAX S6 GXME 75W-80
Ulei SHELL SPIRAX S6 GXME 75W-80 - Ulei transmisie SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei SHELL TEGULA V 32
Ulei SHELL TEGULA V 32 - Ulei transmisie SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Ulei Shell SPIRAX S4 TXM
Ulei Shell SPIRAX S4 TXM - Ulei transmisie SHELL - Uleiuri si lubrifianti automotive Shell
Unsoare SHELL ALVANIA GREASES EP(LF) 0
Unsoare SHELL ALVANIA GREASES EP(LF) 0 - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL ALVANIA GREASES EP(LF) 1
Unsoare SHELL ALVANIA GREASES EP(LF) 1 - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL ALVANIA GREASES EP(LF) 2
Unsoare SHELL ALVANIA GREASES EP(LF) 2 - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL ALVANIA GREASES RL 2
Unsoare SHELL ALVANIA GREASES RL 2 - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL ALVANIA GREASES RL 3
Unsoare SHELL ALVANIA GREASES RL 3 - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL DARINA GREASES R 2
Unsoare SHELL DARINA GREASES R 2 - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL GADUS S1 LOW SPEED COUPLING GREASE
Unsoare SHELL GADUS S1 LOW SPEED COUPLING GREASE - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL GADUS S1 V220 2
Unsoare SHELL GADUS S1 V220 2 - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL GADUS S2 A320 2
Unsoare SHELL GADUS S2 A320 2 - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL GADUS S2 OGH 0-00
Unsoare SHELL GADUS S2 OGH 0-00 - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL GADUS S2 U460L 2
Unsoare SHELL GADUS S2 U460L 2 - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL GADUS S2 V100 2
Unsoare SHELL GADUS S2 V100 2 - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL GADUS S2 V100 3
Unsoare SHELL GADUS S2 V100 3 - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL GADUS S2 V145KP
Unsoare SHELL GADUS S2 V145KP - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL GADUS S2 V220 00
Unsoare SHELL GADUS S2 V220 00 - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL GADUS S2 V220 0
Unsoare SHELL GADUS S2 V220 0 - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL GADUS S2 V220 1
Unsoare SHELL GADUS S2 V220 1 - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL GADUS S2 V220 2
Unsoare SHELL GADUS S2 V220 2 - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL GADUS S2 V220AC 2
Unsoare SHELL GADUS S2 V220AC 2 - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL GADUS S2 V220AD 2
Unsoare SHELL GADUS S2 V220AD 2 - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL GADUS S3 T100 2
Unsoare SHELL GADUS S3 T100 2 - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL GADUS S3 T220 2
Unsoare SHELL GADUS S3 T220 2 - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL GADUS S3 V220C 2
Unsoare SHELL GADUS S3 V220C 2 - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL GADUS S3 V460 2
Unsoare SHELL GADUS S3 V460 2 - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL GADUS S3 WIREROPE T AEROSOL
Unsoare SHELL GADUS S3 WIREROPE T AEROSOL - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL GADUS S4 V45AC 00-000
Unsoare SHELL GADUS S4 V45AC 00-000 - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL GADUS S4 V150KP 2
Unsoare SHELL GADUS S4 V150KP 2 - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL GADUS S5 T460 1.5
Unsoare SHELL GADUS S5 T460 1.5 - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL GADUS S5 U130D 2
Unsoare SHELL GADUS S5 U130D 2 - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL GADUS S5 V42P 2.5
Unsoare SHELL GADUS S5 V42P 2.5 - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL GADUS S5 V100 2
Unsoare SHELL GADUS S5 V100 2 - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL GADUS S5 V142W 00
Unsoare SHELL GADUS S5 V142W 00 - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL GADUSRAIL S3 EUDB
Unsoare SHELL GADUSRAIL S3 EUDB - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL GADUSRAIL S3 EUFR
Unsoare SHELL GADUSRAIL S3 EUFR - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL MALLEUS GREASE GL 95
Unsoare SHELL MALLEUS GREASE GL 95 - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL RETINAX GREASE EP 2
Unsoare SHELL RETINAX GREASE EP 2 - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL RETINAX GREASE HDX 1 AND 2
Unsoare SHELL RETINAX GREASE HDX 1 AND 2 - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL RETINAX GREASE LS
Unsoare SHELL RETINAX GREASE LS - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL RHODINA GREASE BBZ
Unsoare SHELL RHODINA GREASE BBZ - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL STAMINA EP
Unsoare SHELL STAMINA EP - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Unsoare SHELL STAMINA GREASE HDS
Unsoare SHELL STAMINA GREASE HDS - Vaseline - Unsori si vaseline Shell
Contact

407310 - Gilau Ferma 8 Hala Depozit Logistic jud. Cluj    

Tel.: 0728 251 038   Fax.: 0264 - 371 608   E-mail: office@sigma-distributie.ro
Mesaj *